694 483 101 rejestracja@drogadosprawnosci.pl ul. Szparagowa 19, 44-141 Gliwice

Obszar naszych działań to rehabilitacja neurologiczna :

Udar mózgu

Stwardnienie rozsiane

Choroba Parkinsona

Naszym atutem jest:

 • terapia z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń poprawiających efektywność terapii
 • ćwiczenia wzbogacone o sprzężenie zwrotne (wirtualna rzeczywistość)
 • kompleksowo i indywidualnie prowadzona terapia
 • obiektywna ocena efektywności prowadzonej terapii
 • terapia z wykorzystaniem egzoszkieletu

W pracy z Pacjentami wykorzystujemy:

Egzoszkielet

Egzoszkielet EKSO GT™ to urządzenie służące do reedukacji chodu przeznaczone do użytku pod nadzorem terapeuty u pacjentów o różnym stopniu porażenia (połowiczne, całkowite), które jest wynikiem schorzeń neurologicznych lub urazów (np. udar, uszkodzenie rdzenia kręgowego, urazowe uszkodzenie mózgu).

Wymagania ogólne:

 • wzrost 150-190 cm
 • masa max. do 100 kg
 • możliwość nawiązaniu kontaktu werbalnego z pacjentem
 • jego świadoma reakcja na polecenia i wskazówki terapeuty
 • brak innych schorzeń (objawów) wpływających na równowagę (m.in. amputacje, niewydolność krążenia, zaburzenia równowagi)

Przeciwwskazania:

 • brak stabilności kręgosłupa
 • zakrzepica żył głębokich
 • padaczka
 • zaawansowana osteoporoza
 • różnica długości górnej części nogi większa niż 1,3 cm lub dolnej części nogi większa niż 1,9 cm
 • znaczne zaburzenia funkcji poznawczych powodujące problemy z planowaniem motorycznym lub impulsywność

Pierwsza terapia zawsze poprzedzona jest kwalifikacją do terapii przez terapeutę. 

Korzyści:

 • redukcja spastyczności
 • reedukacja chodu
 • poprawa funkcji jelit i pęcherza
 • poprawa krążenia
 • poprawa samopoczucia

Urządzenia z wirtualną rzeczywistością

ACX.rehab to koncepcja nowoczesnej rehabilitacji i diagnostyki w wirtualnej rzeczywistości, łącząca klasyczne metody z możliwościami nowoczesnej technologii.

Zgodnie z koncepcją ACX.rehab osiągamy najwyższej jakości rezultaty rehabilitacji dzięki łączeniu wiedzy i praktyki Terapeutów z możliwościami wirtualnej rzeczywistości. ACX.rehab łączy w sobie trzy główne komponenty:

 • możliwości badawcze i rehabilitacyjne platform
 • możliwości rehabilitacyjne urządzeń medycznych pracujących pod kontrolą bezpiecznego oporu elastycznego
 • oprogramowanie umożliwiające korzystanie z wirtualnej rzeczywistości

Dzięki stosowanym w ramach koncepcji platformom diagnostyczno-rehabilitacyjnym, urządzeniom rehabilitacyjnym opartym o bezpieczny opór elastyczny oraz dzięki oprogramowaniu łączącemu wszystkie użytkowane urządzenia w jeden system, ACX.rehab pokrywa swoim oddziaływaniem znacząca większość celów rehabilitacji zarówno u pacjentów ortopedycznych, jak i neurologicznych, niezależnie od wieku. Kluczowe dla pozytywnych wyników terapii z użyciem ACX.rehab jest niewątpliwie ciągłe wzmacnianie motywacji pacjenta do zaangażowania w proces rehabilitacji dzięki pracy w wirtualnej rzeczywistości. Terapeucie praca z ACX.rehab pozwala na stosowanie metodyki SMART, a także na obiektywizację wyników prowadzonego procesu rehabilitacji.

Bieżnia Zabris Rehawalk

Koncepcja 4 faz

Droga do przywrócenia mobilności opiera się na czterech fazach. Ukierunkowane są one praktyczną terapią i indywidualnymi potrzebami pacjenta. Ciągłe wspomaganie poprzez technologię Rehawalk® w trakcie cyklu treningowego sprawiają, że terapeuta i pacjent współpracują coraz ściślej i jednocześnie mają większą swobodę w organizacji terapii, przez co bardziej skupiają się na celu terapii czyli odzyskaniu sprawności.

Faza 1 – solidne podstawy dla planu treningowego: analiza chodu

Rozpoczęcie chodzenia w sposób świadomy

Podczas przeprowadzania analizy chodu, określa stan początkowy pacjenta. Różnorakie parametry chodu są zapisywane w celu przeprowadzenia obiektywnej analizy zaburzonego wzorca ruchowego, co prowadzi jednocześnie do ustalenia indywidualnego planu terapeutycznego. Dzięki temu, nie są konieczne żadne przygotowania pacjenta do pomiaru. Procesu rejestracji może być obserwowany na żywo na ekranie przez terapeutę. Raport jest generowany automatycznie i stanowi punkty wyjścia do dalszego planowania terapii.

Faza 2 – określeniu planu treningowego

Podstawą jest indywidualizacja

Terapeuta określa cel i program terapii bezpośrednio w oprogramowaniu, a także wybiera moduły, które najlepiej pasują do potrzeb pacjenta. Na potrzeby dynamicznej wizualnej stymulacji modyfikować można cztery istotne parametry: długość kroku, szerokość kroku, rotację stopy oraz rozmiar wyświetlanych odcisków stopy. Używając odpowiednich suwaków, terapeuta dodatkowo określa długość treningu i czas, w jakim wyjściowy wzorzec chodu ma się stopniowo przekształcić w docelowy wzorzec chodu.

Faza 3 – trening chodu: osiąganie celów krok po kroku

Dwa poziomy skutecznego treningu

Trening chodu składa się z dwóch zazębiających się modułów – dynamicznej wizualnej stymulacji oraz wirtualnego treningu chodu. W zależności od raportu postępów z fazy 4, trening chodu może być aktywnie modyfikowany przez terapeutę i przez to zaadaptowany do indywidualnych potrzeb pacjenta w trakcie trwania tego treningu – wszystko po to, aby uzyskać jeszcze lepsze zaangażowanie i motywację w trakcie ćwiczeń!

Poziom 1

Dynamiczna wizualna stymulacja

Podczas wykorzystywania dynamicznej wizualnej stymulacji wzorzec chodu jest wyświetlany bezpośrednio na pasie bieżni. Pacjent jest zachęcany do stawianie swoich stóp zgodnie z wyświetlanymi odciskami stóp. Skupiamy się na „nauczeniu świadomego chodzenia”. Zaburzone wzorce ruchowe, są aktywnie przełamywane. Celem terapii jest ciągłe nauczanie nowego wzorca chodu. Taki rodzaj terapii jest szczególnie użyteczny we wczesnej fazie rehabilitacji w celu ponownego nauczenia chodu lub zmiany funkcjonalnej w technice chodzenia.

Poziom 2

Wirtualny trening chodu – rozrywka z  wykorzystaniem Forestwalk

Podczas chodzenia lub biegania w wirtualnym lesie, symulujemy potencjalne zdarzenie, które może wystąpić w codziennym życiu. Różne ćwiczenia o charakterze zabawy zapewniają optymalizację chodu pacjenta. Poprzez różne trasy treningowe, uwaga pacjenta jest odwracana od skupiania się na chodzeniu. Celem terapii jest wspierania pacjenta podczas doskonalenia chodu w sytuacjach zbliżonych do tych z codziennego życia.

Faza 4 – zmierzanie do celu: kontrola postępów i monitorowanie

Graficzne przedstawienie raportu z postępów ułatwia terapeucie proces oceny postępów pacjenta i ukazuje go również pacjentowi. Bazując na tych czynnikach, terapeuta może aktywnie kontrolować trening i modyfikować ustawianie nowych celów do zmieniających się potrzeb pacjenta. Alternatywą jest również wykonanie kolejnego badania chodu. Dzięki temu terapeuta może porównać kolejne parametry, na przykład ciśnienie pod stopą oraz rozkład obciążeń lub kadencję chodu za pomocą szczegółowych raportów wykonanych przed i po terapii; raporty mogą zostać również zapisane w celu tworzenia dokumentacji pacjentów.

Bieżnia Biodex Gait Trainer

Profesjonalna bieżnia do rehabilitacji ortopedycznej, neurologicznej, geriatrycznej:

 • system detekcji długości, szerokości kroków oraz prędkości chodu,
 • oprogramowanie do oceny parametrów chodu pacjenta.

W oparciu o uzyskane obiektywne wyniki planowana jest indywidualna reedukacja chodu pacjenta, z wykorzystanie biofeedbacku – informacji zwrotnej o poprawności wykonania ćwiczenia. Pozwala to na rozwijanie prawidłowych wzorców chodu, stymulowanie równowagi, koordynacji oraz siły i wytrzymałości odpowiednich grup mięśniowych.

Pablo

Pablo jest narzędziem, które z jednej strony służy do pomiarów diagnostycznych, a z drugiej do terapii funkcjonalnej z zastosowaniem sprzężenia zwrotnego. Zestaw gier (ćwiczeń) pozwala w pełni dostosować sesję ćwiczeniową do aktualnych możliwości pacjenta.

Pablo umożliwia wykonanie najbardziej różnorodnych ruchów ściskowych ręki takich jak chwyt cylindryczny, prostowanie, stretching, chwyty szczypcowe, mierząc ich siłę w tym samym czasie. Urządzenie mierzy również zakres ruchomości w stawach kończyny górnej (ramienny, łokciowy, nadgarstkowy) poprzez zintegrowane czujniki pozycji.

Oprogramowanie zintegrowane z kartoteką pacjenta pozwalana na przedstawienie wszystkich wyników pomiarów i ćwiczeń w sposób numeryczny i graficzny przekazując bardzo przejrzystą informację na temat postępów terapii.

Fizykoterapia

Terapia indywidualna z wykorzystaniem metody PNF

Metoda PNF, czyli proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu, to metoda kompleksowej kinezyterapii, oparta na neurofizjologicznych zasadach wykonywania czynności ruchowych i ich rozwoju w trakcie życia człowieka, wykorzystywana do odzyskiwania utraconych lub kształtowania zaburzonych umiejętności ruchowych. Metoda uwzględnia odczuwanie własnego ruchu oraz skupia się na ułatwianiu ruchu zgodnego z fizjologicznymi sposobami wykonywania jak najbardziej skutecznej czynnościowo aktywności ruchowej.

Fizykoterapia i masaż leczniczy

Przychodnia oferuje zabiegi z zakresu:

 • – hydroterapii,
 • – elektroterapii prądami małej i średniej częstotliwości (m.in. TENS, terapia Nemecka),
 • – laseroterapii biostymulacyjnej i wysokoenergetycznej,
 • – termoterapii kompresyjnej,
 • – sonoterapii,
 • – diatermii promieniowaniem elektromagnetycznym wielkiej częstotliwości,
 • – fali uderzeniowej,
 • – masażu leczniczego.
 •  

Oferowane są również specjalne zabiegi elektroterapii dla dzieci i osób dorosłych. Są to między innymi elektrostymulacje:

 • – mięśni porażonych wiotko (w tym mięśni twarzy oraz kończyn dolnych i górnych),
 • – mięśni w zaniku z bezczynności,
 • – mięśni krtani i podniebienia,
 • – pęcherza moczowego i jelita grubego,
 • – elektrostymulacje mięśni w zaburzeniach połykania,
 • – elektrostymulacje funkcjonalne nerwu strzałkowego (FES).

 

Wszystkie zabiegi fizykalne programowane są indywidualnie dla potrzeb każdego pacjenta
i wykonywane są zgodnie z najlepszymi praktykami klinicznymi stosowanymi na świecie.

Minimalny czas trwania elektroterapii przeciwbólowej i przeciwzapalnej wynosi 30 minut.
W przychodni istnieje możliwość wypożyczenia elektrostymulatorów miniaturowych do samodzielnej terapii w domu.

Elektrostymulacja mięśni przeprowadzane są po wcześniejszej elektrodiagnostyce pobudliwości nerwowo-mięśniowej.